Σχετικά έργα

Παραδείγματα ορθών πρακτικών και σχετικά έργα που έχουν αξιολογηθεί και υλοποιηθεί σε κλίμακα στην Κρήτη.

  • Integrated Care Solutions (Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, ΙΤΕ-ΙΠ)
  • Παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης στην Περιφέρεια Ρεθύμνου με στόχο τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων με Μόνιμα ή Προσωρινά Προβλήματα Αναπηρίας (Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου)
  • Ηλεκτρονικό κύτταρο γνώσης (Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο»)
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής των νοσοκομειακών οργανισμών με χρήση τεχνικών προσομοίωσης και πολυπαραγοντικής ανάλυσης (Πολυτεχνείο Κρήτης) (
  • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας (Διαχείριση της 7ης Περιφέρειας Υγείας Κρήτης)
  • Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νοσηλευτικής «Πανάκεια» (Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο»)
  • Ηλεκτρονική βέλτιστη πρακτική για ηλικιωμένους ηλικίας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο» (Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο»)
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας των Νοσοκομείων (Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλιο»)
  • Παροχή Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών για την Υγεία (Διαχείριση της 7ης Περιφέρειας Υγείας της Κρήτης)
  • Σχεδιασμός Πολυαισθητηριακών Θεραπευτικών Περιβαλλόντων: Παρέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Κρήτης (Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και Πολυτεχνείο Κρήτης)

Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (https://oncopmnet.gr/)

MyHealthWather: Σύστημα Παρακολούθησης Ζωτικών Μετρήσεων Ηλικιωμένων (http://myhealthwatcher-project.gr/)

ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ «Ποιότητα Ζωής»: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ’ οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
(http://www.qol-project.gr/)