Κατηγορίες
Ενημέρωση

Σε διαβούλευση η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 27 Ιανουαρίου 2021 την Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, με στόχο να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση πολιτικής σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της γηράσκουσας κοινωνίας της Ευρώπης. Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάζει τον αντίκτυπο αυτής της έντονης δημογραφικής τάσης στην οικονομία και την κοινωνία μας και καλεί το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες.

Δημόσια διαβούλευση: Πράσινη Βίβλος για τη Γήρανση.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

‘Εκθεση του ΠΟΥ για την δεκαετία της υγιούς γήρανσης

Τουλάχιστον το 14% όλων των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω – περισσότερα από 142 εκατομμύρια άτομα – σήμερα δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις βασικές καθημερινές ανάγκες τους, σύμφωνα με την βασική έκθεση για τη δεκαετία της υγιούς γήρανσης (“Baseline report for Decade of Healthy Ageing“), που κυκλοφόρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Η έκθεση συγκεντρώνει δεδομένα διαθέσιμα για τη μέτρηση της υγιούς γήρανσης, που ορίζεται από τον ΠΟΥ ως «η διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει την ευημερία σε μεγαλύτερες ηλικίες». Η βελτιστοποίηση της «λειτουργικής ικανότητας» είναι ο στόχος της δεκαετίας της υγιούς γήρανσης, η οποία ξεκινά το 2021.

Η έκθεση παρουσιάζει την εμπειρία χωρών που πέτυχαν να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για την υγυή γήρανση και συζητά τι χρειάζεται για την προώθηση της συνεργασίας και την καλύτερη μέτρηση της προόδου προς την υγιή γήρανση.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το ένα τέταρτο των χωρών σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνει συγκρίσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της παγκόσμιας προόδου προς την υγιή γήρανση. Ορισμένες χώρες που συλλέγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα για τη βελτίωση πολιτικών και προγραμμάτων για και με ηλικιωμένους παρουσιάζονται στην αναφορά. Αυτές οι χώρες είναι η Χιλή, η Κίνα, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ινδία, το Κατάρ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη.

Το πλαίσιο για την Έκθεση είναι η δέσμευση του ΠΟΥ και του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσει προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της δεκαετίας του ΟΗΕ για την υγιή γήρανση, 2021-2030. Ο ΠΟΥ θα συντάξει εκθέσεις προόδου το 2023, το 2026 και το 2029.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Δεκεμβρίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση. 

Μην χάσετε:
• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
• Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
• Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
• Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό και υγιή γήρανση

16/10/2020

Το 7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο  στην ενεργό και υγιή γήρανση πραγματοποιούνται φέτος διαδικτυακά, στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου.

Διοργάνωση: “Αλληλεγγύη” – Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ηρακλείου 

Υπό την αιγίδα: της 7η ΥΠΕ, ΙΤΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών,  Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ιατρική Εταιρία Ηρακλείου ΚρήτηςΠρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Χρυσό Βραβείο για την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ να αναδειχθεί η Κρήτη κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση

15/10/2020


Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία, έλαβε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για τη δημιουργία Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, κατά τη διάρκεια της απονομής των Healthcare Business Awards 2020.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς). Επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας, και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και το Κέντρο Αναφοράς αποτελεί τον φορέα συντονιστή του οικοσυστήματος. 

Η στρατηγική υλοποίησης του Κέντρου Αναφοράς εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της γήρανσης και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης σε τρεις τομείς: έρευνα αιχμής, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη και την έγκαιρη  διάγνωση. Στρατηγικοί στόχοι του Κέντρου Αναφοράς:

  • Ανάδειξη πρωτοπόρων δράσεων όπως το δίκτυο ιατρικής ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που συντονίζει το ΙΤΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα δίκτυα ιατρικής ακριβείας για καρδιολογία και ογκολογία.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών, εξατομικευμένων εργαλείων ηλ-Υγείας,  ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα της ηλ-Υγείας, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη συνέχεια στη περίθαλψη.
  • Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης στο σημείο της φροντίδας, στους πολίτες και στον διεθνή διεπιστημονικό χώρο.
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων και μηχανισμών για τη διασύνδεση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Οκτωβρίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση. 

Μην χάσετε:
• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
• Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
• Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
• Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Ιουλίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση. 

Μην χάσετε:
• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
• Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
• Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
• Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Ιουνίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση.  
Μην χάσετε:

  • Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
  • Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
  • Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
  • Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη έκθεση για τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρώτη της έκθεση για τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής. Παρουσιάζει τους παράγοντες αυτής της μακροπρόθεσμης αλλαγής και τον αντίκτυπο που έχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπογραμμίζει επίσης τους δεσμούς μεταξύ των δημογραφικών δομών και του αντίκτυπου και του δυναμικού ανάκαμψης από την κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε τους συνδέσμους:

Report on the Impact of Demographic Change

Factsheet, including factsheets on national developments

Staff Working Paper accompanying the Report on the Impact of Demographic Change