Η Σύμπραξη

H Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της ενεργού και υγιούς γήρανσης.

Πρόκειται για μια σύμπραξη που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ. Μια εταιρική σχέση συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό,  εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε διάφορους τομείς πολιτικής για να χειριστεί μια συγκεκριμένη κοινωνική πρόκληση και να περιλάβει όλα τα επίπεδα της αλυσίδας καινοτομίας. H Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση δημιουργήθηκε το 2011 και επικεντρώνεται στην ενεργό και υγιή γήρανση των λαών της Ευρώπης.

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει γρήγορα. Ωστόσο, το να ζεις περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζεις μια πιο υγιή, πιο ενεργή και ανεξάρτητη ζωή. Ο αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 65 ετών θα διπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια και ο αριθμός των άνω των 80 ετών θα τριπλασιαστεί. Το προσδόκιμο ζωής θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά τα ανθυγιεινά χρόνια ζωής αποτελούν περίπου το 20% της ζωής ενός ατόμου.

Η ενεργός και υγιής γήρανση είναι μια κοινωνική πρόκληση που μοιράζονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης που είναι ικανός να παρέχει καινοτόμες λύσεις.