Κατηγορίες
Ενημέρωση

Σε διαβούλευση η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 27 Ιανουαρίου 2021 την Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, με στόχο να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση πολιτικής σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της γηράσκουσας κοινωνίας της Ευρώπης. Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάζει τον αντίκτυπο αυτής της έντονης δημογραφικής τάσης στην οικονομία και την κοινωνία μας και καλεί το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες.

Δημόσια διαβούλευση: Πράσινη Βίβλος για τη Γήρανση.