Κατηγορίες
Ενημέρωση

Χρυσό Βραβείο για την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ να αναδειχθεί η Κρήτη κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση

15/10/2020


Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία, έλαβε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για τη δημιουργία Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, κατά τη διάρκεια της απονομής των Healthcare Business Awards 2020.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς). Επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας, και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και το Κέντρο Αναφοράς αποτελεί τον φορέα συντονιστή του οικοσυστήματος. 

Η στρατηγική υλοποίησης του Κέντρου Αναφοράς εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της γήρανσης και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης σε τρεις τομείς: έρευνα αιχμής, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη και την έγκαιρη  διάγνωση. Στρατηγικοί στόχοι του Κέντρου Αναφοράς:

  • Ανάδειξη πρωτοπόρων δράσεων όπως το δίκτυο ιατρικής ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που συντονίζει το ΙΤΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα δίκτυα ιατρικής ακριβείας για καρδιολογία και ογκολογία.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών, εξατομικευμένων εργαλείων ηλ-Υγείας,  ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα της ηλ-Υγείας, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη συνέχεια στη περίθαλψη.
  • Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης στο σημείο της φροντίδας, στους πολίτες και στον διεθνή διεπιστημονικό χώρο.
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων και μηχανισμών για τη διασύνδεση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Σε διαβούλευση η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 27 Ιανουαρίου 2021 την Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, με στόχο να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση πολιτικής σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της γηράσκουσας κοινωνίας της Ευρώπης. Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάζει τον αντίκτυπο αυτής της έντονης δημογραφικής τάσης στην οικονομία και την κοινωνία μας και καλεί το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες.

Δημόσια διαβούλευση: Πράσινη Βίβλος για τη Γήρανση.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

‘Εκθεση του ΠΟΥ για την δεκαετία της υγιούς γήρανσης

Τουλάχιστον το 14% όλων των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω – περισσότερα από 142 εκατομμύρια άτομα – σήμερα δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις βασικές καθημερινές ανάγκες τους, σύμφωνα με την βασική έκθεση για τη δεκαετία της υγιούς γήρανσης (“Baseline report for Decade of Healthy Ageing“), που κυκλοφόρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Η έκθεση συγκεντρώνει δεδομένα διαθέσιμα για τη μέτρηση της υγιούς γήρανσης, που ορίζεται από τον ΠΟΥ ως «η διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει την ευημερία σε μεγαλύτερες ηλικίες». Η βελτιστοποίηση της «λειτουργικής ικανότητας» είναι ο στόχος της δεκαετίας της υγιούς γήρανσης, η οποία ξεκινά το 2021.

Η έκθεση παρουσιάζει την εμπειρία χωρών που πέτυχαν να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για την υγυή γήρανση και συζητά τι χρειάζεται για την προώθηση της συνεργασίας και την καλύτερη μέτρηση της προόδου προς την υγιή γήρανση.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το ένα τέταρτο των χωρών σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνει συγκρίσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της παγκόσμιας προόδου προς την υγιή γήρανση. Ορισμένες χώρες που συλλέγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα για τη βελτίωση πολιτικών και προγραμμάτων για και με ηλικιωμένους παρουσιάζονται στην αναφορά. Αυτές οι χώρες είναι η Χιλή, η Κίνα, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ινδία, το Κατάρ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη.

Το πλαίσιο για την Έκθεση είναι η δέσμευση του ΠΟΥ και του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσει προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της δεκαετίας του ΟΗΕ για την υγιή γήρανση, 2021-2030. Ο ΠΟΥ θα συντάξει εκθέσεις προόδου το 2023, το 2026 και το 2029.

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Δεκεμβρίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση. 

Μην χάσετε:
• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
• Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
• Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
• Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.

Κατηγορίες
Εκδηλώσεις

7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό και υγιή γήρανση

Το 7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο  στην ενεργό και υγιή γήρανση πραγματοποιούνται φέτος διαδικτυακά, στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου.

Διοργάνωση: “Αλληλεγγύη” – Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ηρακλείου 

Υπό την αιγίδα: της 7η ΥΠΕ, ΙΤΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών,  Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ιατρική Εταιρία Ηρακλείου Κρήτης

Πρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Εκδηλώσεις

Θεματικό εργαστήριο: Research and Innovation in technology for active and healthy ageing. What’s next?

Διαδικτυακό Θεματικό εργαστήριο (στα Αγγλικά) με θέμα “Research and Innovation in technology for active and healthy ageing. What’s next?” διοργανώνεται στις 12/11/2020.

How technology is supporting active and healthy aging (AHA)? How research and innovation tackle aging and active and independent living? Extremadura region launched a workshop on new initiatives developed in the frame of research and innovation projects. Workshop will cover the experiences and practices in the MOVECARE (a robotic solution) and AQUATIME project (IoT solution), where new digital solutions for AHA were developed and piloted in real environment with users. Under this COVID-19 pandemic, new approaches for independent living are required and governments need to address the long-term sustainability of social care. New model for Social Care must look beyond the actual residential care approach, fostering new models for independent living in seniors. This workshop will tackle this debate.

Πρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Εκδηλώσεις

Θεματικό Εργαστήριο: How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly

Διαδικτυακό Θεματικό εργαστήριο (στα Αγγλικα) με θέμα “How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly” στις 13/11/2020

What is preventing the further upscaling of digital health solutions for the elderly? Why is it not possible for all of our grandmothers and grandfathers to have their health monitored at home, giving them more freedom, and at the same time, freeing up the capacity of our health workers?

Countries worldwide are facing the same demographic changes. Globally, the number of older persons is growing faster than the number of people in all younger age groups. This in turn puts a strain on health care systems and has created a greater need for smart, digital health solutions that can reduce the related costs attached to this development. The digital tech companies have since long taken up this challenge, creating a large variety of products and services that can help hospitals, municipalities and health workers to reduce costs, time spent on their computer, and provide them with the tools they need to work more efficiently. However, many of these smart health services and products could be upscaled further. The aim of this workshop is to shed light on and identify the “bottlenecks” and showcase solutions for the further upscaling and implementation of digital health solutions for the elderly. In order to secure insights from both the private and public sector, academia, and more importantly the elderly themselves, we have included a wide variety of speakers and panelists.

Πρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Εκδηλώσεις

EIP AHA Θεματικό εργαστήριο: e-Health and Telemedicine solutions empowering person-centred care

Η κοινοπραξία EIP-AHA διοργανώνει θεματικό εργαστήριο με τίτλο”e-Health and Telemedicine solutions empowering person-centred care“, στις 17/11/2020.
Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στα αγγλικά.

There is a gap in the application of technology in Europe. After the coronavirus crisis, this gap has become even more evident. While rural areas and the ageing population were already priority areas of attention, these months have highlighted the weak areas that currently exist the system, leaving many groups in vulnerable situations.

Telemedicine is based on the concept of improving and facilitating personalized patient care, as well as improving the patient’s quality of life. However… is it enough to respond to the current challenge?

In this workshop, experts will explain the progress and efforts of different European and national projects to answer to these challenges. In addition, the need to promote exchange in collaborative networks will be emphasised.

Πρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Ενημέρωση

7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ενεργό και υγιή γήρανση

16/10/2020

Το 7ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Alzheimer και το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο  στην ενεργό και υγιή γήρανση πραγματοποιούνται φέτος διαδικτυακά, στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου.

Διοργάνωση: “Αλληλεγγύη” – Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ηρακλείου 

Υπό την αιγίδα: της 7η ΥΠΕ, ΙΤΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών,  Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ιατρική Εταιρία Ηρακλείου ΚρήτηςΠρόγραμμα | Εγγραφή

Κατηγορίες
Ενημέρωση

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση

Κυκλοφόρησε η έκδοση Οκτωβρίου του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την υγιή και ενεργό γήρανση. 

Μην χάσετε:
• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης.
• Ευκαιρίες για αύξηση του προφίλ του οργανισμού σας και αύξηση της προβολής σας μεταξύ της κοινότητας της κοινοπραξίας.
• Λεπτομέρειες για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τη γήρανση, την υγεία και τις ΤΠΕ.
• Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της κοινοπραξίας.