Κατηγορίες
Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη έκθεση για τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρώτη της έκθεση για τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής. Παρουσιάζει τους παράγοντες αυτής της μακροπρόθεσμης αλλαγής και τον αντίκτυπο που έχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπογραμμίζει επίσης τους δεσμούς μεταξύ των δημογραφικών δομών και του αντίκτυπου και του δυναμικού ανάκαμψης από την κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε τους συνδέσμους:

Report on the Impact of Demographic Change

Factsheet, including factsheets on national developments

Staff Working Paper accompanying the Report on the Impact of Demographic Change