Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,
Συντονίστρια Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Email: eipaha@ics.forth.gr
Τηλέφωνο: 2810 391680