Κατηγορίες
Ενημέρωση

‘Εκθεση του ΠΟΥ για την δεκαετία της υγιούς γήρανσης

Τουλάχιστον το 14% όλων των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω – περισσότερα από 142 εκατομμύρια άτομα – σήμερα δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις βασικές καθημερινές ανάγκες τους, σύμφωνα με την βασική έκθεση για τη δεκαετία της υγιούς γήρανσης (“Baseline report for Decade of Healthy Ageing“), που κυκλοφόρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Η έκθεση συγκεντρώνει δεδομένα διαθέσιμα για τη μέτρηση της υγιούς γήρανσης, που ορίζεται από τον ΠΟΥ ως «η διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει την ευημερία σε μεγαλύτερες ηλικίες». Η βελτιστοποίηση της «λειτουργικής ικανότητας» είναι ο στόχος της δεκαετίας της υγιούς γήρανσης, η οποία ξεκινά το 2021.

Η έκθεση παρουσιάζει την εμπειρία χωρών που πέτυχαν να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για την υγυή γήρανση και συζητά τι χρειάζεται για την προώθηση της συνεργασίας και την καλύτερη μέτρηση της προόδου προς την υγιή γήρανση.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το ένα τέταρτο των χωρών σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνει συγκρίσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της παγκόσμιας προόδου προς την υγιή γήρανση. Ορισμένες χώρες που συλλέγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα για τη βελτίωση πολιτικών και προγραμμάτων για και με ηλικιωμένους παρουσιάζονται στην αναφορά. Αυτές οι χώρες είναι η Χιλή, η Κίνα, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ινδία, το Κατάρ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη.

Το πλαίσιο για την Έκθεση είναι η δέσμευση του ΠΟΥ και του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσει προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της δεκαετίας του ΟΗΕ για την υγιή γήρανση, 2021-2030. Ο ΠΟΥ θα συντάξει εκθέσεις προόδου το 2023, το 2026 και το 2029.