Αίτηση μέλους

Αν εκπροσωπείτε φορέα που εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις σχετικές με την ενεργό και υγιή γήρανση και θέλετε να συμμετάσχετε στο κέντρο αναφοράς  του ΙΤΕ-ΙΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο καταγραφής των εμπλεκομένων φορέων και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.